Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Jak založit kroužek

Stránka naposledy upravena 21:18, 23 Kvě 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

  P1050502 - Kopie.JPGŠachový zájmový kroužek při škole lze založit jako každý jiný zájmový útvar školy. 

  V úvodu je nutné vyřešit otázku zřizovatele. Může jím být i jiný subjekt než samotná škola (například místní šachový oddíl) a škola může na základě dohody poskytovat prostory, vybavení, případně vedoucího-pedagoga. Pokud se ale škola nechce zapojit do systému soutěží organizovaných šachovým svazem, pak je zvláště na počátku činnosti vhodné ponechat kroužek pod školou a otázky kooperace s dalšími subjekty nechat na pozdější dobu, až se zájem dětí ustálí a kroužek dokáže svoji životaschopnost. 

    Jak již bylo řečeno, škola poskytne kroužku prostor a spolupracuje při získávání zájemců z řad žáků. Nábor členů kroužku mezi žáky školy může provést člen šachového oddílu, například někdo z rodičů, který je členem šachového oddílu. Ale může ho provést i sama škola prostřednictvím učitelů nebo ředitele školy. Je dobré vytvořit jednoduchou písemnou přihlášku a nechat si zájem žáka potvrdit i podporou rodičů, stvrzenou jejich podpisem. Je vhodné dát do přihlášky doložku, že po přihlášení je nutné, aby žák navštěvoval kroužek po celý školní rok.

    P1050473.JPGDalší nutnou podmínkou je vybavení. V počátcích stačí šachové soupravy dětí, které si donesou z domova, nebo pomůže zapůjčením blízký šachový oddíl. Nákup vybavení není pro školu velkou finanční zátěží, ale dokud nemá kroužek perspektivu činnosti alespoň 3-5 let,  nemá cenu pořizovat nové šachové soupravy. 

    Určitě zdaleka ne poslední podmínkou je vhodný vedoucí kroužku. Protože jde o zájmový útvar školy, je ideální,  pokud kroužek vede některý z učitelů působících na škole. To je ale dost vzácný případ. Většinou kroužek vede někdo z rodičů nebo členů šachového oddílu v místě. Od začátku je třeba uzavřít jasnou dohodu s takovým ochotným spolupracovníkem. Nejde jen o jeho případnou finanční odměnu, ale spíše o dohodnutí zásad činnosti s dětmi a jeho zodpovědnosti za svěřené děti. Je samozřejmě ideální, když vedoucí je aktivním šachistou, ale docela stačí, když zná alespoň základy šachové hry. Existuje mnoho metodických příruček a tištěných i elektronických materiálů, podle kterých může děti vést i úplný laik.

   Uvedené podmínky je třeba naplnit před vlastní propagací a náborem prvých členů kroužku. Mnohé se dá dokončit tak říkajíc "na pochodu", ale je to vždy za cenu rizika, že se něco zanedbá a pokazí, což činnost zájmového útvaru může ohrozit.

   

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.