Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

Grafické řešení soustavy rovnic

Stránka naposledy upravena 11:41, 31 Bře 2010 uživatelem Radka Satrapová

  Rozsah přípravy: 

  Zde napište zda se jedná o hodinu, blok hodin, modul nebo projekt

  Popis přípravy: 

  Cíle: Žák řeší podle svých možností soustavu rovnic graficky

  • Upraví rovnici na rovnici lineární funkce
  • Vytvoří tabulky
  • Narýsuje graf

  Aktivity:

  1. Soustavu upravíme do tvaru dvou rovnic lineárních funkcí y =
  2. Ke každé rovnici sestavíme tabulku
  3. Sestrojíme grafy funkcí do jedné soustavy souřadnic

  Odkaz

  Pomůcky:

  Zde napište seznam pomůcek, kteé jsou k realizaci výukové jednotky potřebné.Můžete zde vložit například odkaz na DUM nebo soubor přiložený k této stránce (např. prezentaci pro interaktivní tabuli. )

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Zde napište informaci pro jaký stupeň a ročník je příprava určena
  Rozvíjené klíčové kompetence Zde napište klíčové kompetence, které jsou během realizace přípravy u žáků rozvíjeny.
  Integrace průřezových témat Zde napište, pokud možno, jaká průřezová témata jsou do přípravy integrována
  Výstupy  Zde napište výstupy podle RVP, ke kterým realizace přípravy směřuje
  Mezioborové přesahy a vazby Zde napište, pokud možno, informace o tom k jakým jiným oborům (vyučovacím předmětům) a jakým způsobem může mít realizace této přípravy vztah.

   

   

  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 0

   

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.