Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Porovnání Vzdělávacího Systému České Republiky a Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska

Stránka naposledy upravena 10:26, 14 Črvn 2018 uživatelem rvp.kultura.aj@seznam.cz

  Autor: Kristýna Peštová

  Příprava na hodinu anglického jazyka jako součást průřezového předmětu Multikulturní výchova

  Téma hodiny: Porovnání Vzdělávacího Systému České Republiky a Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska

  Cíl hodiny: seznámit žáky s odlištnostmi českého a britského školství v 8. třídě 

  Časový rozsah: 45 minut

  Aktivity:

  1. AKTIVITA (2 minuty)

  - seznamovací

  - pomůcky: míček, samolepící cedulky, psací potřeby

  - Představím se, žáci si budou předávat míček. Kdo bude držet míček, řekne, jak se jmenuje a zda byl někdy ve Velké Británii, pokud ano, zeptám se, kde přesně byl. Zároveň si žáci napíší svá jména na samolepící cedulky a přilepí si je na sebe.

  2. AKTIVITA (3 minuty)

  - představení tématu, zjištění vědomostí žáků, brainstorming

  - pomůcky: křídy, tabule (popřípadě fixy na bílou tabuli), slovník či notebook s přístupem na internet, kde si najdu slovník

  - napíši na tabuli dva pojmy a zakroužkuji je: „Czech school, British school“. Řeknu žákům, aby mi říkali pojmy, které je napadnou, když se řekne česká či britská škola. Na tabuli píši pojmy, které mi žáci řeknou. Pokud pojmy budou v českém jazyce, přeložím je, na pomoc mám slovník.

  3. AKTIVITA (5 minut)

  - uvědomění si vlastního systému vzdělávání, dotazník

  - pomůcky: dotazník

  - rozdám žákům dotazníky a řeknu jim, aby samostatně vyplnili levou část dotazníku, která se týká českého školství.

  - zatímco žáci vyplňují dotazník, z volných lavic vytvořím 3 stanoviště a rozložím na ně materiály k další aktivitě

  4. AKTIVITA (10 minut)

  - získání informací o britském školství, stanoviště, vyplnění pravé části dotazníku

  - pomůcky: materiály potřebné na stanoviště: fotky, rozvrhy, dopisy, volně pohyblivé lavice

  - Řeknu žákům, že v zadní části třídy jsou stanoviště s materiály k vyplnění pravé části dotazníku. Žáci se volně pohybují mezi stanovišti a vyplňují dotazník s informacemi o britském školství.

  5. AKTIVITA (15 minut)

  - výroba plakátů

  - skupinová práce

  - pomůcky: papírky se slovíčky (Math, Drama, Science) bílý papír B1, barevné čtvrtky (použiji barvy české a britské vlajky), lepidla, samolepící páska, fixy, nůžky, obrazový materiál: obrázky, mapy, fotky, vlajky

  - rozdělím děti do 2- 3 skupin pomocí papírků se slovíčky, které jim rozdám (Drama, Math, Science, použila jsem slovíčka s názvy předmětů), děti se stejným slovem vytvoří skupinu cca po 4- 5 žácích a vytvoří plakát znázorňující rozdíly mezi českým a britským školstvím). K dispozici budou mít všechen obrazový materiál a různé psací a papírové potřeby, které rozložím na prázdnou lavici. Žáci mohou pracovat u stolů, které před tím tvořily stanoviště. Materiály ze stanovišť z předešlé aktivity umístím na 1 volnou lavici právě k obrazovému materiálu.

  6. AKTIVITA (5 minut)

  - prezentace plakátů

  - pomůcky: hotové plakáty

  - Žáci před tabulí představí a popíší po skupinkách svůj plakát.

  7. AKTIVITA (5 minut)

  - rozloučení, evaluace

  - Pomůcky: papír s klíčovými pojmy

  - zeptám se žáků, co se jim líbilo, co nového se naučili, při této aktivitě si opět můžeme posílat míček.

  -Při odchodu všem rozdám papír s klíčovými pojmy a se shrnutím hlavních rozdílů českého a britského školství

   

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Integrace průřezových témat Multikulturní výchova

  Seznam použité literatury:

  1. Survey of Historic School Buildings in Georgetown: The Fillmore School (2011, 17 February). [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: https://georgetownmetropolitan.com/2...llmore-school/

  2. Schoolbus. [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: https://www.sdapcd.org/content/sdc/a...ool-buses.html

  3. Teachers can take away the food parents give children for lunch (2015, 2 July). [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: https://www.express.co.uk/news/uk/58...tate-crackdown

  4. Maintaining the Timetable (2017, February 7). [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: http://www.osmis.co.uk/course-catalo...-the-timetable

  5. Oxfors University relax gender dress- code (2012, July 31). [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: http://www.fyne.co.uk/oxford-university-relax-gender-dress-code/

  6. Ch., Schmidt T. (2015). Notting Hill Gate. Braunschweig, Německo : Diesterweg.

  7. Börner O., Debus H., Mothershaw- Rogalla P., Preedy I., Oldham P., Wrobel J. (2013). Camden Market. Braunschweig, Německo: Diesterweg.

  8. Börner O., Debus H., Mothershaw- Rogalla P., Preedy I., Oldham P., Wrobel J. (2013). Camden Market. Braunschweig, Německo: Diesterweg.

  9. Edelhoff Ch., Schmidt T. (2014). Notting Hill Gate. Braunschweig, Německo : Diesterweg.

  10. Börner O., Debus H., Mothershaw- Rogalla P., Preedy I., Oldham P., Wrobel J. (2013). Camden Market. Braunschweig, Německo: Diesterweg.

  11. Ch., Schmidt T. (2015). Notting Hill Gate. Braunschweig, Německo : Diesterweg.

  12. Ch., Schmidt T. (2015). Notting Hill Gate. Braunschweig, Německo : Diesterweg.

  13. Stahl- Klimmt J., Klimmt R. (2017). Camden Market. Braunschweig, Německo: Diesterweg.

  14. Börner O., Debus H., Mothershaw- Rogalla P., Preedy I., Oldham P., Wrobel J. (2013). Camden Market. Braunschweig, Německo: Diesterweg.

  15. Börner O., Debus H., Mothershaw- Rogalla P., Preedy I., Oldham P., Wrobel J. (2013). Camden Market. Braunschweig, Německo: Diesterweg.

  16. Ch., Schmidt T. (2015). Notting Hill Gate. Braunschweig, Německo : Diesterweg.

  17. School Building, Oxford Road (2009, September 4). [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/F..._-_1472873.jpg

  18. Bus Breaks into House (2009, January 9). [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: http://ukokolafvanderveen.blogspot.c...house.html?m=1

  19. Gourmet Food Comes to the School Canteen (2016, March 8). [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: http://www.hamptoncollege.org.uk/new...chool-canteen/

  20. Školní Jídelna. [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: http://www.souviz.cz/skolni-jidelna

  21. Nástěnná Mapa ČR (2018). [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: http://skola-servis.cz/produkt/naste...lika-reliefni/

  22. Discover Ideas about England Map. [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: https://www.pinterest.com/pin/380343131002611548/

  23. Church of England Primary School (2012, November 16). [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: https://www.broadwayparishcouncilsom...rimary-school/

  24. Diesel School Bus Funding Opportunity (2017, August 3). [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: https://metroenergy.org/2017/08/dies...nity-missouri/

  25. Základní Škola Bernarda Bolzana v Táboře (2017, September 9). [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: https://taborsky.denik.cz/zpravy_reg...-20170909.html

  26. Maybe School Uniforms aren’t So Bad After All (2017, March 2). [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: https://bryantarchway.com/maybe-scho...bad-after-all/

  27. Things To Look Out For When Purchasing School Uniforms (2016, May 30). [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: http://www.ecaformacion.com/things-t...hool-uniforms/

  28. Vlajka k Lodi- Česká Republika. [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: https://www.boat007.cz/lode-cluny/vl...republika.html

  29. Britská vlajka. [obrázek]. [vid. 2018-06-11]. Dostupné z: http://www.statnivlajky.cz/velka-britanie

  30. Edelhoff Ch., Schmidt T. (2015). Notting Hill Gate. Braunschweig, Německo : Diesterweg.

  31. MŠMT, NUV (2016). Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha, Česko : MSMT Praha 2015.

   

  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.