Přidat do kolekce              hodnotili 3 uživatelé

Počítání s čísly do milionu

Stránka naposledy upravena 17:12, 7 Pro 2011 uživatelem Magaléna__Jirků
  Obsah
  1. 1.  
  Autor: Magdaléna Jirků
   
  Výuková hodina:Matematika - 4. ročník
   
  Téma hodiny: Opakování - počítání s čísly do milionu
   
  Cíle:
  • Žák zná rozklad čísla na jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, sta tisíce a miliony
  • Žák dokáže aplikovat poznatky čísel, z poslechového rozkladu číslice napíše celé číslo.
  • Žák umí pracovat s pracovním listem. Pochopí zadání pracovního textu a vyřeší úlohy na něm napsané. 
  • Žák umí pracovat s čísli do milionu. Dokáže na ně aplikovat početní operace.
  • Žák dokáže porovnat větší a menší číslo a zapsat správně graficky matematická znaménka.
  • žák dokáže seřadit čísla vzestupně a sestupně.  
   
   
  Část hodiny
  Cíl
  Aktivita
  Forma práce
  Pomůcky
  Poznámky
  1.
  úvod Žák napíše prověřovací písemku v klidu, provede kontrolu a přeběžně se zhodnotí. pětiminutovka :

  Žáci si otevřou sešit na pětiminutovky, napíší datum, tj. 7.12.2011. Učitel diktuje příklady, žáci si je zapisují a zároveň řeší.

  Po odevzdání společná kontrola. Učitel říká nahlas a zároveň píše příklady na tabuli. Vyvolává žáky, aby řekli správný výsledek a zároveň postup, jak řešili příklad. 

  Dotaz na žáky jak dopadli. Žáci se hlásí kdo má nula chyb, kdo 1, 2,3,4,5 chyb...

  žáci sedí v lavicích a každý pracuje sám, učitel po testu žáky vyvolává

  - sešit pětiminutovky

  - tabule

  - křída

  cca 10 minut
  2. prostřední část Žák si uvědomí jaké řády jsou v rámci čísla a dokáže čísla napsat. 

  Psaní čísel z rozkladu na řády (jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, sto tisice, miliony). = 8 příkladů 

  a) učitel diktuje žákům, číslo po řádek, např. 5J + 3D + 4S + 3T + 2DT (= 23 435)

  b) učitel žákům diktuje číslo slovně, např. čtyři tisíce dvě stě sedmdesát (4 270) =>  Kontrola, vyvolaný žák jde zapsat konkrétní číslo k tabuli

  žáci sedí v lavicích a píší si do pracovního sešitu, na konci aktivity chodí vyvolaní žáci k tabuli a píší správné výsledky

  - pracovní sešit

  - tabule

  - křída

  cca 5 minut,  učitel upozorní, že číslice se jako slova píší odděleně (Čtyři tisíce dvě stě sedmdesát), doplňující otázka, zda žáci ví, kde se může vyskytnout výjimka a číslice se musí psát dohromady => na složenkách
  3. prostřední část Žák si přečte a prohlídne grafickou stránku úloh  s porozuměním a správně je vyřeší. 

  Pracovní list: 

  počítání podle plánu, procvičování všech matematických operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení), viz přílohy (graf. plán 1 - str. 53/cvič.2 a graf. plán 2 - str. 54/cvič. 1-3)

  Služba rozdá každému pracovní list.

  Žáci pracují samostatně. Po aktivitě následuje slovní kontrola.

  - pracovní list

  - čistý list papíru na pomocné výpočty

  cca 10 minut

  učitel prochází mezi žáky a pomáhá těm, co potřebují (jen napovídá cestu, nikoli výsledek)

  4.  prostědní část + závěr Žák dokáže rozpoznat jaké číslo je větší a které měnší. Dokáže toto porovnání zaznamenat graficky (<,>,=). Dále žák seřadí vzestupně a sestupně řadu čísel. Dokáže spojit více úkolů dohromady. 

  1) porovnávání čísel: 

  učitel nejdříve shrne, podle čeho se porovnávání čísel určuje, žáci mu odpovídají na otázky. Poté sami na pracovním listě 3 vyplňují aktivitu č. 3 (porovnávání čísel).

  2) seřazování čísel od nejmenšího k největšímu a zároveň na každé řádce provést součet a rozdíl nejmenšího a největšího čísla.

  služba rozdá pracovní list č. 3 a 4

  žáci sedí v lavicích, první příklady řeší celá třída, ostatní příklady řeší jednotlivci sami (cvičení 3 a poté i cvičení 4)

  - společná kontrola

  - pracovní list 2

  - čistý list papíru na pomocné výpočty

  - tabule

  - křída

  cca 20 minut, (tj. porovnání čísel 10min., seřazování čísel také 10 minut)

  5. úplný závěr, kdyby zbyl čas Žáci dělí, řadí čísla vzestupně a zároveň doplňují číslice a písmena do tabulky, poté si z písmen přečtou tajenku, kterou ještě napíší na řádek: tajenka.

  interaktivní matetika:

  Žáci vydělí každý z příkladů, jednotlivé výsledky seřadí od nejmenšího po nejvyšší a napíší je do  tabulky pod příklady. Pod čísla napíší písmena, která se vyskytují za výsledky v příkladech. Písmena dohromady dávají dvě slova, a to: VÝBORNĚ DĚLÍŠ!

  Žáci stále sedí v lavicích, pokud někteří žáci mají již hotové cvičení z vyšších příkladů. mohou pokračovat na další, doplňkový. Pokud toto cvičení nezačnou, je zadáno jako domácí úkol. - pracovní list 2 cca 5 - 7 minut
     
             
               

  Pomůcky: pracovní listy (nelze sem vložit bohužel všechny listy)

  Poznámky k vazbě na RVP:

  Vzdělávací období 4. třída - 2. období
  Rozvíjené klíčové kompetence kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativnosti, pracovní
  Integrace průřezových témat Človek a jeho svět
  Výstupy totožné s cíly
  Mezioborové přesahy a vazby jazyková výchova, písemné vyjádření

   

  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Stránka je v těchto kolekcích:

  Komentáře

  Je zobrazeno 2 z 2 komentářů: zobrazit vše
  Velmi oceňuji podrobnou přípravu včetně příloh. Každému je jasné, co se bude ve třídě dít a může přípravu použít :) Pozor na pravopis v různých tvarech slova číslo (název lekce). Doporučuji "rozkouskovat" instrukce k jednotlivým cvičením (např. úloha č. 4 v pracovním listu)- buď při ústním zadání nebo alespoň v písemné instrukci. Příprava je kvalitní. Nyní se můžete soustředit na trénování vašich dovedností reagovat na třídu a jednotlivé děti. Držm palce.
  Zasláno 23:51, 5 Pro 2011 ()
  Část 1: Doporučuji, pokud budete diktovat, příklady se závorkami prohodit, tj. nejprve závorku a pak třetí číslo. Děti si nemusí pamatovat, jaké číslo jste řekla jako první, když budou počítat závorku nebo je to dost poplete. Nejlépe bych příklady se závorkami napsala na tabuli.
  Část 2: Neuvažujete o tom, že by mohli diktovat sami žáci? Procvičili by si pojmy...
  Část 3: Líbí se mi, že myslíte na pomocné výpočty a volný list papíru. Počítání podle plánu je opravdu zajímavé a nápadité.
  Část 4: Neuvažujete o tom, že by shrnutí provedli sami žáci? Jist to společně dáte dohromady, proč a jak se porovnává. Nechtěla byste využít čísla, která jsme společně napsali v části 2 právě k porovnávání?
  U seřazování čísel můžete doporučit žákům, aby použili jeden list papíru a podložili si v PL řádek, se kterým pracují, aby je nepletla ostatní čísla. Zvlášť dyslektikům bych to i přikázala.
  Část 5: Výborné cvičení se samokontrolou.
  Velmi zajímavá hodina, přehledné rozčlenění. Mnoho zdaru.
  Zasláno 21:49, 8 Pro 2011 ()
  Je zobrazeno 2 z 2 komentářů: zobrazit vše
  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.