Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

Písmenko N, n jako Nina nebo netopýr

Stránka naposledy upravena 22:24, 13 Pro 2011 uživatelem Simona_Čivrná
  Obsah
  1. 1.  
  Autor: Simona Čivrná
   
  Výuková hodina: Český jazyk - 1.C
   
  Téma hodiny: Písmenko N, n jako Nina nebo netopýr
   
  Cíle:
  • Žák se seznámí s písmenkem N, n

  • Žák se naučí správně psát písmenko N, n

  • Žák  pozná písmenko N, n ve slovech, v textu

  • Žák umí přečíst slabiky s písmenkem N, n

   
   
  Část hodiny
  Cíl
  Aktivita
  Forma práce
  Pomůcky
  Poznámky
  1.
  Úvod hodiny Uvedení do tématu, seznámení se s písmenkem N, n
  • Přivítání
  • Slova začínající písmenkem  N

  Řeknu několik slov začínajících na N, n (netopýr, nos, noha … ) a děti hádají, o jakém písmenku se budeme učit

  • Vymýšlení dalších slov s písmenkem N, n
  Všichni se zamýšlíme nad slovy, která začínají nebo obsahují písmenko N, n a nahlas si pak uvádíme další příklady (stojíme, kdo vymyslí slovo, přesune se na koberec)

   

  V lavicích – jednotlivci

    V případě potřeby pomáhám s vymýšlením slov (slovo nějak přiblížíme, neřekneme přímo), pomáhají i ostatní děti
  2.

  Začátek hodiny

  Poznání písmenka N, n ve slovech, textu a správné vyslovování slabik
  • Artikulační cvičení( nana, nono, nene, náná ... )
  vyslovujeme jednotlivě i všichni společně

  • Říkanka :

  Nůžky (František Kábele)

  Nový nůž a nůžky máme,

  na co je to potřeba?

  Nůžkami vše nastříháme

  a nůž – ten je na chleba

  • Pracovní list s předchozí říkankou

  Prohlédnutí si rámečku v horní části pracovního listu

  Žáci vyhledají a zakroužkují všechna N, n, co ve slovech najdou. Kdo je hotov, může si začít vybarvovat obrázky pod říkankou, než práci dokončí i ostatní.

  Kruh – celá třída (koberec)

  V lavicích - jednotlivci

  Pracovní list, pastelky

  Při artikulačním cvičení – kombinace způsobu vyslovování hromadně a jednotlivě

  Při vyplňování pracovního listu procházím mezi lavicemi, kontroluji, v případě potřeby poradím
  3.

  Prostřední část hodiny

  Tvoření záporů, zjištění, že zápory začínají písmenkem N, n
  • Tvoření záporů

  Dvojice - já řeknu slovo např. jí - jeden z dvojice vymýšlí zápor (nejí) - upřesním, které řady co vymýšlí - a druhý z dvojice vymýšlí místo, kde je to povolené, a kde zakázané (např. jí se u stolu, ale nejí se na podlaze). Poté nahlas každý z dvojice řekne ostatním svoji část. Při dalším slově se v dvojici prohodí. Dvojice si může s vymýšlením navzájem pomáhat.

  Koberec nebo lavice - dvojice   Vyvolám dvojici, poté se zeptám, zda má někdo jiné věty než jsme slyšeli a to dělám do té doby, dokud nevyčerpáme všechny nápady. Poté řeknu další slovo a znovu se zamýšlíme.
  4.

  Prostřední část hodiny

  Procvičení čtení slabik začínajících písmenkem N, n, procvičení čtení dalších slov
  • Čítanka str. 19

   

  Aby měly všechny děti správnou stránku, ukážeme jim ji v pozvednutém slabikáři

   

  Přečteme si slabiky v rámečku ne, ná, no …, článek U tety Iny, slova v rámečku dole a v pravé časti strany, obměny slov nes - n_s
  V lavicích - celá třída    
  5.

  Závěr hodiny

  Nácvik psaní  písmenka N, n
  • Písanka
  Děti trénují psaní písmenka N, n, před a po psaní procvičíme a uvolníme ruce
  V lavicích - jednotlivci   Procházím mezi lavicemi, kontroluji, zda děti dodržují pravidla při psaní..oba lokty na lavici atd.
  6.

  Úplný závěr hodiny

  Protažení těla a ukončení hodiny
  • Říkanka s pohybem

   

  Mé nohy ( František Synek)

  Mé nohy běhají,

  mé nohy kopají,

  mé nohy dupají,

  mé nohy cupají.

  Nohy mě nebolí,

  ať dělám cokoli.

   

  Postavíme se tak, abychom měli kolem sebe prostor a podle říkanky předvádíme pohyb (běháme, kopeme, dupeme … )
  V prostoru - celá třída   Předříkávám a zároveň předvádím spolu s dětmi.
               

  Pomůcky:

  Poznámky k vazbě na RVP:

  Vzdělávací období 1. období - 1. ročník
  Rozvíjené klíčové kompetence  
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy  
  Mezioborové přesahy a vazby  

   

  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Komentáře

  Je zobrazeno 6 z 6 komentářů: zobrazit vše
  Milá Simono,
  četla jsem si Vaši přípravu dvakrát a snažila jsem se vymyslet něco lepšího. Nezadařilo se mi. Jedinou drobnost bych měla k pracovnímu listu, kdy bych doporučila zvětšit písmo u říkanky.
  Přeji mnoho zdaru, hodina je naplánována zajímavě, různorodě a s fantazií.
  Zasláno 22:28, 11 Pro 2011 ()
  Když jsem studoval primární pedagogiku já, měli jsme didaktiku počátečního čtení a psaní až po učitelském praktiku (I když tenkrát se to jsmenovalo jinak). Proto smekám před vašimi znalostmi. Začínáte správně sluchovou analýzou, pak zapojujete zrak a nakonec se přes smysluplnou činnost dostáváte ke čtení a psaní nového písmena.
  Zasláno 22:53, 11 Pro 2011 ()
  Nerozumím jen, jak bude probíhat práce ve dvojicích se zápory... Učitel bude říkat slova a odpovídat budou dvojice? Pozor také na instrukci ohledně místa, kde je to povoleno/zakázáno. Musí být jednoznačná a jasná. Ale myšlenka aktivity mi přijde skvělá a zábavná!
  Zasláno 01:23, 12 Pro 2011 ()
  Moc děkuji za komentáře, pochvaly i připomínky. Mám velkou radost, že se příprava líbí, teď ji ještě zvládnout odučit podle představ :)
  I my máme zmiňovaný předmět až příští rok..přemýšlela jsem nad tím, jak to nejlépe uspořádat, aby to navazovalo a jsem ráda, že se mi to povedlo odhadnout :)
  K těm dvojicím a záporům..bylo by vhodnější nechat aktivitu k zamýšlení jdnotlivcům než dvojici? Nevím totiž, do jaké míry budou děti schopné spolupracovat a domlouvat se s kamarádem..
  Zasláno 23:49, 12 Pro 2011 ()
  Zkuste práci ve dvojicích! Každá zkušenost dobrá a učení ve skupině je velmi důležité a zpestřující. Jenom promyslete, jestli v této aktivitě půjde ve dvojici spolupracovat.
  Zasláno 21:19, 13 Pro 2011 ()
  Aktivitu s dvojicemi jsem trochu poupravila...tak snad to půjde zrealizovat:)
  Zasláno 22:20, 13 Pro 2011 ()
  Je zobrazeno 6 z 6 komentářů: zobrazit vše
  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.