Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

Nakupování - prvouka

Stránka naposledy upravena 12:20, 5 Pro 2011 uživatelem Magdaléna_Macková
  Obsah
  1. 1.  
  Autor: Magdaléna Macková
   
  Výuková hodina: prvouka - 1. třída
   
  Téma hodiny: Nakupování
   
  Cíle:
  • Žák zařadí hlavní potraviny do oddělení, ve kterých je v obchodě můžeme najít.
  • Žák řekne alespoň dva druhy "malých specializovaných obchodů" (např. pekařství, ovoce a zelenina, řeznictví...)
  • Žák odhadne kolik stojí některé základní potraviny.
  • Žák rozlišuje potraviny, které jsou trvanlivé a které trvanlivé nejsou.
  • Žák si připomene zásady slušného chování a věty, které se mu mohou hodit při nakupování.
   
   
  Část hodiny
  Cíl
  Aktivita
  Forma práce
  Pomůcky
  Poznámky
  1.
  Úvod Žák zařadí hlavní potraviny do oddělení, ve kterých je v obchodě můžeme najít.

  Každý žák dostane kartičku s nějakou základní potravinou. Žáci mají za úkol rozdělit se do skupin (maximálně čtveřic) podle základních potravin, které spolu souvicí a můžeme je najít v obchodě ve stejném oddělení.

  Před zadáním úkolu bude řečen příklad, které potraviny spolu souvisí a které naopak nesouvisí.

  Každá skupinka následně vysvětlí, proč se rozhodla, že k sobě jednotlivé potraviny patří.

  rozdělování se do skupin kartičky s obrázky základních potravin

  cca. 10 min.

  učitel chodí mezi dětmi a pomáhá jim, případně poprosí další praktikanty

  2.   Žák řekne alespoň dva druhy "malých specializovaných obchodů" (např. pekařství, ovoce a zelenina, řeznictví...)

  Žákům bude položena otázka: Děti kam chodíte s rodiči nakupovat?

  Další otázka: Víte, že na malých městech nebo vesnicích nejsou velké obchody, kde dostanete úplně všechno, ale jsou tam malé obchody, kde najdete spíš jen část věcí (jakoby oddělení toho velkého obchodu)? Víte, jak se některé takové obchody jmenují?

  Učitel dodá příklad s ovocem a zeleninou a na tabuli přidáme obrázek vývěsního štítu.

  skupinová diskuze obrázky vývěsních štítů cca. 10 min
  3.   Žák odhadne kolik stojí některé základní potraviny.

  Na tabuli je připraveno několik obrázků různých základních potravin.

  Otázka: Děti tušíte kolik můžou tyhle potraviny stát peněz?

  Žáci budou mít za úkol ve skupinkách (čtveřicích z první aktivity) domluvit, kolik která potraviny stojí. Dostanou také papír s nakreslenámi potravinami, aby si to mohly psát k sobě do papíru.

  Potom učitel s dětmi zkontroluje a napíše na tabuli aktuální ceny.

  skupinová práce

  společná kontrola

  obrázky základních surovin, pracovní list se stejnými surovinami cca. 10 min
  4.   Žák rozlišuje potraviny, které jsou trvanlivé a které trvanlivé nejsou.

  Žáci si otevřou učebnici prvouky (Dobrodružství poznávání, Fraus) na straně 36, 37.

  Njeprve bude krátké opakování, jak se jmenují oddělení v obchodě na straně 36.

  Potom se společně učitel s žáky zaměří na stranu 37 a řeknou si, které potraviny jsou trvanlivé a které nejsou.

  Učitel bude říkat různé potraviny a žáci budou říkat, jestli jsou trvanlivé nebo nejsou.

  Žáci si doplní nákupy na stránce 37.

  Diskuze

  samostatná práce

  Učebnice prvouky

  cca. 10 min

  Učitel a praktikanti chodí mezi žáky a kontrolují jim vytvořené nákupy

  5. Závěr Žák si připomene zásady slušného chování a věty, které se mu mohou hodit při nakupování.

  Učitel zahraje se dvěma loutkami divadlo, jak dítě přijde do obchodu a nakupuje.

  Záměrně používá zdvořilé věty.

  Potom si o tom s dětmi popovídá. Zopakují si průběh nákupu jako události a zásady slušného chování.

  divadlo pro děti dvě jednoduché loutky a vhodná kulisa

  cca. 5 min

  (Možné obměny, kdyby zbyl čas:

  v divadle nebudou používány jen zdvořilé věty a žáci budou mít za úkol říci, co na tom nebylo správně,

  děti budou mít za úkol přehrát si scénku ve dvojici - jeden bude dítě, jened prodavač)

               
               

  Pomůcky:

  kartičky s obrázky základních potravin

  obrázky vývěsních štítů

  obrázky základních surovin

  pracovní list se stejnými surovinami

  Učebnice prvouky

  dvě jednoduché loutky a vhodná kulisa

   

  Poznámky k vazbě na RVP:

  Vzdělávací období 1. třída - 1. období
  Rozvíjené klíčové kompetence kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální
  Integrace průřezových témat osobnostní a sociální výchova,
  Výstupy totžné s cíli
  Mezioborové přesahy a vazby jazyková výchova, komunikační výchova, písemné či výtvarné vyjádření, matematika (odhadování cen)

   

  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 0

   

  Komentáře

  Je zobrazeno 8 z 8 komentářů: zobrazit vše
  Velmi oceňuji práci s cíli.
  Mohlo by vás zaskočit, že se např. děti nerozdělí do skupin tak, jak jste předpokládala apod. Ale berte to jako výzvu- důležité je naučit se postupně lépe a lépe reagovat na nepředvídatelné odpovědi dětí a vnímat je. V tomto ohledu je vaše příprava dobrou vývou :)
  Doporučuji si připravit otázky na to, co to znamená trvanlivost. (např. Ukážeme trvanlivé a "čerstvé" mléko. Jakému mléku říkáme trvanlivé? V čem se liší od toho druhého? Proč si lidé kupují trvanlivé mléko? Proč si kupují někteří lidé to druhé? Jaké potraviny mohou být trvanlivé? Podle čeho trvanlivost poznáme? (ukázka) Proč je důležité trvanlivost sledovat? aj. NEBO JINAK)
  Abyste z dětí dostzala podstatné poznatky... Je možné, že netuší, co to trvanlivost znamená a přitom vám nějak budou odpovídat...
  Líbí se mi předvedení žádoucího chování při nakupování. Bylo by fajn, kdyby zbyl čas, aby to děti natrénpovaly...
  PS. Do budoucna by bylo dobré naskenovat patřičnou část učebnice či PS do přílohy, nebo cvičení popsat, aby čtenáři věděli, o co jde.
  Zasláno 23:32, 5 Pro 2011 ()
  Jak budou prvňáci psát ceny?
  Zasláno 18:04, 7 Pro 2011 ()
  Měla jsem v úmyslu, že mezi nimi budou procházet paní učitelky a praktikantky a budou jim s tím případně pomáhat, ale i k mému překvapení to zvládli úplně sami.
  Zasláno 09:05, 8 Pro 2011 ()
  Tak to je bezvadné :)
  Zasláno 12:14, 8 Pro 2011 ()
  "Každá skupinka následně vysvětlí, proč se rozhodla, že k sobě jednotlivé potraviny patří." Souhlasím s komentářem paní Staré - může se stát, že řešení nebudou jednoznačná, rozmyslete si, jak přesunete diskuzi na později. V tom případě by bylo dobré připravit si něco ve smyslu "a obrázky potravin potravin, kde jsme se všichni neshodli, položte vedle, abychom si o nich mohli popovídat na konci hodiny/s paní učitelkou v příští hodině" apod. Diskuzi během skupinové práce nedoporučuji, děti nejsou zvyklé poslouchat/být potichu dlouho, vedlo by to akorát k hluku bez významu. upraveno 20:36, 8 Pro 2011
  Zasláno 20:36, 8 Pro 2011 ()
  Část 2: Nechcete takto jednoduše uklidit kartičky? Postačilo by vývěsní štíty položit na zem a každé dítě by odneslo svůj obrázek/obrázky k nápisu (předem si samozřejmě názvy přečtete, mohly by mít i jeden obrázek na sobě jako nápovědu).
  Zasláno 20:39, 8 Pro 2011 ()
  Část 3: Ten odhad je velmi těžký. I některé starší děti nemají dobrou představu. Jste připravena na neuvěřitelná čísla?
  Celkově mi připadá hodina zajímavá, možná budete muset některou činnost vypustit. Nejsem si jistá, že je možné dodržet časový rozpis, je tam dost činností. Skupinové činnosti dávají zabrat dětem i učiteli, "maláčci" neumí ještě tak dobře spolupracovat.
  Přeji hodně zdaru. upraveno 20:46, 8 Pro 2011
  Zasláno 20:43, 8 Pro 2011 ()
  Hodina už proběhla a je pravda, že jsem musela dost z aktivit ukrájet, trochu jsem čekala, že toho bude moc, ale nakonec jsem se trochu víc věnovala té poslední aktivitě (slušnému chování) a úplně jsem vypustila aktivitu 2 a poměrně dost jsem zkrátila a myslím také ne úplně uzavřela aktivitu 4 s trvanlivostí (popravě řečeno jsem to nepovažovala v první třídě za tak důležité, ale v učebnici na to byla stránka a původně jsme se s paní učitelkou dohodly, že se jí budu také věnovat).
  Odhady byly opravdu vtipné, také bych to asi sama nezařadila, ale paní učitelka mě o to požádala, ale bylo opravdu zajímavé, že některé děti měly poměrně jasnou představu a jiné zase tvrdily, že cukr stojí 350 Kč :).
  Jinak se mi líbilo, že děti spolupracovaly pěkně a docela hezky na všechno reagovaly.
  Děkuji za komentáře.
  Zasláno 23:39, 8 Pro 2011 ()
  Je zobrazeno 8 z 8 komentářů: zobrazit vše
  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.