Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Tvrdé slabiky TY/TÝ

Stránka naposledy upravena 21:39, 14 Pro 2010 uživatelem Johana Vojtíšková

  Johana Vojtíšková

  Rozsah přípravy: jedna vyučovací hodina, 45 minut

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  • žák umí správně napsat tvrdou slabiku TY/TÝ ve slově i v rámci celé věty, dokáže ji sluchově analyzovat v čteném textu
  • žák dokáže přiřadit z nabídky vhodná slova do básničky
  • žáci se učí přemýšlet o přečteném textu a odpovídat na otázky vztahující se k němu

  Aktivity:

  • básnička na začátek - dvojice dostane básničku od Jiřího Žáčka s vynechanými slovy, žáci mají za úkol vybrat z nabídky slovo, které se hodí na prázdné místo. Společné čtení básničky. (7 min)
  • Úvod do nové látky - jaké tvrdou slabiku budeme probírat se žáci dozví, až vyřeší hádanky (3 min)

   bo__ __            čis__ __

   buch __ __       žlu__ __

   seši__ __          tlus__ __

               kvě__ __          čtvr__ __
  • čtení o tygrovi - učitel předčítá příběh, žáci počítají (dělají si čárky), kolikrát zaslechnou slabiku TY nebo TÝ; společná kontrola (5 min)
  • žáci dostanou text o tygrovi, doplňují tvrdá Y po tvrdé slabice TY; společná kontrola + krátký čas na relaxaci (kreslení obrázku tygra) (5 min)
  • práce s textem z učebnice (52/1) - žáci po jedné větě text nahlas přečtou, učitel ukáže obrázky zmíněných květin, žáci si přivoní si k tymiánu a odpoví na otázky pod textem (7 min)
  • na tabuli připraveno doplňovací cvičení podle cvičení 2 (žáci jsou vyvoláváni, píší správné i/y, dávají do kroužku tvrdou slabiku TY/TÝ) (5 min)
  • uvolnění těla a procvičení ruky před psaním do sešitu (3 min)
  • na "rozepsání" žáci utvoří a napíší množné číslo ke slovům v prvnímu sloupečku ve cvičení 3 (5 min)
  • diktát (52/4) - učitel pomalu nadiktuje věty, slova, ve kterých by žáci mohli chybovat ("zpátky", "až") napíše před začátkem hodiny na tabuli; po nadiktování mají žáci čas zkontrolovat si diktát podle učebnice, teprve potom učitel sešity vybere a ohodnotí (pravděpodobně razítkem nebo nějakým obrázkem, ne známkou) (10 min)
  • rychlejší děti řeší připravené hádanky - možná stihnou všichni žáci
  • zapomenuté písmenko - pro toho, kdo má všechno hotovo (aktivita podle Brzobohatá, J.: Pracovní sešit pro druháky)
  • reflexe hodiny - "Co se ti v hodině nejvíce líbilo?"

  Pomůcky:

  pracovní listy, obrázky květin, koření tymián

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období 1. stupeň, 2. ročník
  Rozvíjené klíčové kompetence

  Kompetence k řešení problémů: Žák nachází při řešení problémů jejich  podobné znaky 

  Kompetence sociální a personální: Žák účinně spolupracuje ve skupině

  Kompetence pracovní: Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech (konkrétně využívá znalosti z prvouky)

  Integrace průřezových témat  
  Výstupy  Žák plynule čte s porozuměním, zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním, kontroluje vlastní p
  Mezioborové přesahy a vazby Článek z učebnice má přesah do prvouky (učitel ukáže žákům, jak vypadá tymián a rezeda, dá jim přivonět k tymiánu, žáci říkají, jaké živočichy mohou vidět na zahradě a který hmyz opyluje květy)

   

  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Komentáře

  Je zobrazeno 1 z 1 komentářů: zobrazit vše
  Hezké aktivity! Diktát je asi v zadání paní učitelky, co? Mně by se tam líbilo buď ještě něco tvořivého na ty, tý, nebo něco podobného jako na začátku (jiná básnička), nebo diktát na ty-tý nebo pro všechny to, co máte připravené pro rychlejší děti..., ale co... Navržený diktát tam klidně nechte.
  Možná by v tomto typu hodiny (spíš by se hodilo třeba na novou látku z prvouky) mohl být jiný typ reflexe? Klidně bych se zeptala, co se ti v hodině nejvíce líbilo...
  Zasláno 23:15, 13 Pro 2010 ()
  Je zobrazeno 1 z 1 komentářů: zobrazit vše
  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.