Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

FYZIKA IX. ročník ZŠ

Stránka naposledy upravena 08:18, 15 Říj 2009 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Vyučující: Oldřich SUCHORADSKÝ
  Třída: IX.
  Hodinová dotace: 2h/týden

   

  Měsíc
  Tematický celek / učivo
  Počet hodin
  Září
  ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY
  • Elektřina -statika
  • Magnetické pole cívky, elektromagnet
  • Elektromotor
  • Elektromagnetická indukce
  • 1
  • 3
  • 2
  • 3
  Říjen
   STŘÍDAVÝ PROUD
  • Vznik střídavého proudu
  • Měření proudu a napětí
  • Transformátory
  • Rozvodná elektrická síť
  VEDENÍ PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH
  • Vedení proudu v pevných vodičích
  • Vedení proudu v kapalinách
  • Vedení proudu v plynech
   
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
   
   
   
  • 1
  • 1
  • 1
   
  Listopad
  POLOVODIČE
  ·         Princip polovodiče
  ·         Typy polovodičů
  ·         Polovodičová dioda
  ·         Další polovodičové součástky
   
  BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S PROUDEM
  ·         Elektrické spotřebiče v domácnosti
  ·         Ochrana před úrazem el. proudem
  ·         První pomoc při úrazu el. proudem
   
   
   
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
   
   
   
   
   
   
   
  • 1
  • 1
  • 1
   
   
   
   
  Prosinec
   ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ
  • Elektromagnetické vlny a záření
  • Zdroje záření
   
  • 4
  • 3
  Leden
   SVĚTELNÉ JEVY A JEJICH VYUŽITÍ
  • Zdroje světla a jeho vlastnosti
  • Zákon odrazu
  • Zákon lomu
  • Čočky
  • 2
  • 2
  • 2
  • 3
  Únor
  • Optické vlastnosti oka
  • Lupa
  • Mikroskop
  • Dalekohled
   
  JADERNÁ ENERGIE
  • Atomová jádra
  • Radioaktivita
   
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
   
  • 2
  • 2
   
   
  Březen
  • Využití jaderného záření
  • Jaderné reakce
  • Uvolňování jaderné energie
  • Jaderný reaktor
  • Jaderná energetika
  • Ochrana před zářením
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  Duben
   ZEMĚ A VESMÍR
  • Astronomie a astrofyzika
  • Názory na vznik Země
  • Sluneční soustava
  • Vesmír
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  Květen
  • Galaxie
  • Hvězdy
  • Kosmonautika
  •  
  ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI ?
  • Vlastnosti látek a jejich složení
  • Měření fyzikálních veličin
  • Pohyb, síla
  • 1
  • 1
  • 1
   
   
  • 1
  • 2
  • 2
   
  Červen
  • Mechanické vlastnosti plynů a kapalin
  • Tepelné jevy
  • Elektrické a magnetické jevy
  • Zvukové jevy
  • Energie a její přeměny
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  Používané učebnice a učební texty: Fyzika pro 9.ročník ZŠ, Prometheus 2000
   
  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 0

   

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.