Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

FYZIKA VI. ročník ZŠ

Stránka naposledy upravena 20:10, 10 Říj 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Vyučující: Oldřich SUCHORADSKÝ
  Třída: VI.
  Hodinová dotace: 2h/týden

   

  Měsíc
  Tematický celek / učivo
  Počet hodin
  Září
  STAVBA LÁTEK
  • ·         Tělesa a látky
  • ·         Vlastnosti pevných a kapalných látek
  • ·         Vzájemné působení těles
  • ·         Síla. Gravitační síla. Gravitační pole
  • ·         Měření síly
  • ·         Částicové složení látek
  • ·         Silové působení částic
  • ·         Atomy a molekuly 
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  Říjen
  ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK
  • Elektrování těles
  • Elektrické pole
  • Model atomu
  • Vysvětlení elektrování těles
   
  MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK
  • Magnety a magnetické pole
  • Indukční čáry magnetického pole
  • Magnetické pole Země
   
   
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
   
   
  • 1
  • 1
  • 1
   
  Listopad
  MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN
  • ·         Porovnávání a měření
  • ·         Délka, měření a délková měřidla
  • ·         Přesnost při měření délky
  • ·         Průměrná hodnota měřené délky 
  • ·         Objem, měření, jednotky
  • ·         Měření objemu kapalin
  • ·         Měření objemu pevného tělesa
   
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
   
   
  • 1
  • 1
  • 1
   
   
   
  Prosinec
  • ·         Hmotnost
  • ·         Měření hmotnosti pevných těles a kapalin 
  • ·         Hustota
  • ·         Výpočet hustoty
  • ·         Výpočet hmotnosti
  • 1
  • 2
   
   
   
  • 1
  • 2
  • 1
  Leden
  • Čas, jednotky času
  • Měření času
   
  • Změna objemu pevných těles při zahřívání nebo při ochlazování
  • Změna objemu kapalin a plynů při zahřívání nebo při ochlazování
  • Teplota. Její měření
   
  • 1
  • 2
   
  • 1
   
  • 1
   
  • 2
   
  Únor
  • Teploměr, jednotky teploty
  • Měření teploty těles
  • Změna teploty vzduchu v průběhu času
   
  • 2
  • 2
  • 2
   
  Březen
  ELEKTRICKÝ OBVOD
  • Sestavení elektrického obvodu
  • Elektrický proud a napětí
  • Vodiče elektrického proudu
  • Elektrické izolanty
  • Zahřívání vodiče při průchodu proudu
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 2
  Duben
  • Pojistky
  • Zásady správného užívání el.spotřebičů
   
  MAGNETICKÉ POLE ELEKTRICKÉHO PROUDU
  • Magnety a magnetování
  • Účinky magnetu na tělesa
  • Elektromagnet a jeho užití
  • Magnetické pole cívky s proudem
  • Měření proudu přístroji
   
  • 1
  • 1
   
  • 1
  • 1
  • 3
  • 1
  • 1
   
  Květen
  ROZVĚTVENÝ ELEKTRICKÝ OBVOD
  • Části elektrického obvodu
  • Jednoduchý elektrický obvod
  • Rozvětvený elektrický obvod
  • Měření v elektrickém obvodu
   
   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 2
   
  Červen
  • Význam elektrických spotřebičů a jejich užití
  • Bezpečné zacházení s elektrickým proudem
  • První pomoc při úrazu elektrickým proudem
   
  • 2
  • 2
  • 2
   
  Používané učebnice a učební texty: Fyzika pro 6.ročník ZŠ, Prometheus 2002
  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 0

   

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.