Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

7. ročník

Stránka naposledy upravena 13:09, 23 Srp 2009 uživatelem Svatopluk Mareš
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Tematický plán – Český jazyk
  7. ročník
   
  měsíc
  téma
  učivo, očekávané výstupy
  září – říjen
   
  Opakování učiva 6. ročníku
   
   
  Význam slova
  slova jednoznačná, mnohoznačná
  synonyma, homonyma
  slova citově zabarvená, odborné názvy
  S:
  Řády a pravidla
  pravidla slušného chování
  pravidla pro komunikaci
  pravidla pro kooperativní činnosti
  pravidla pro hodnocení
  Komunikace
  Jednoduché komunikační žánry
  komunikace
  vzkaz, zpráva, oznámení
  obsah sdělení
  mediální sdělení
  L:
  Můj domov
  národ
  kulturní dědictví
  nejstarší česká literatura
  chorál, kronika
  listopad – prosinec
   
  Tvoření slov
  obohacování slovní zásoby
  tvoření slov –odvozování, skládání, zkracování
  odvozování podstatných a přídavných jmen
  odvozování sloves
  S:
  Výtah a výpisky
  hlavní myšlenky a důležité údaje
  výstižné a stručné vyjádření
  poznámka, heslo
  Popis
  popis uměleckého díla
  popis předmětu
  popis pracovního postupu
  L:
  Odkud a kam…
  bible
  báje, mýty
  pověsti
  leden – únor
   
   
  Tvarosloví
  skloňování zájmena jenž
  podstatná jména
  přídavná jména
  slovesa – slovesný rod, čas
  S:
  Vypravování
  kompozice vypravování
  dějová posloupnost
  jazykové prostředky vypravování
  L:
  Bylo, nebylo
  pohádka
  březen - duben
   
  Tvarosloví
  příslovce
  příslovečné spřežky
  stupňování příslovcí
   
  Skladba
  druhy vět
  podmět a přísudek
  S:
  Líčení
  líčení krajiny
  Charakteristika
  vlastnosti a schopnosti jedince
  temperament
  L:
  Ve zvířecím zrcadle
  bajky
  O zvířatech a lidech
  příběhy o zvířatech
  květen - červen
   
  Skladba
  rozvíjející větné členy
  druhy vedlejších vět
  S:
  Deník
  denní události, postup práce
  osobní dojmy a zážitky
   
   
  Životopis
  životopis
  fakta
  osobní dotazník
  Žádost
  vhodné vyjadřovací prostředky
  formulace
  L:
  O sobě navzájem
  deník
  vlastnosti, charakteristika
  jedinec a společnost
  O lidech a robotech
   
  celoročně
   
  Jazykověda
  Jazykové příručky
  Pravidla českého pravopisu
  slovník, slovníkové heslo
  Pravopis
  shoda podmětu s přísudkem
  koncovky podstatných a přídavných jmen
  psaní velkých písmen
  S:
  Projev psaný
  Projev mluvený
  členění projevu
  úseky, pauzy, tempo řeči, správné dýchání
  výslovnost
  L:
  Můj deník
  prezentace přečtené knihy
   
  Učebnice:
  Krausová Z., Teršová R.; Český jazyk 7 (pro ZŠ a víceletá gymnázia) – FRAUS, 2004
  Lederbuchová L., Beránková E.; Čítanka 7 (pro ZŠ a víceletá gymnázia) – FRAUS, 2004
  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor 
   CJ7Fraus.doc
  Žádný popis
  66.5 kB06:56, 22 Srp 2009Svatopluk MarešAkce

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.