Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Bingo v Čj

Stránka naposledy upravena 13:52, 12 Ún 2010 uživatelem Mgr. Hana Pilařová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl:
  Procvičení slovní zásoby
  Popis aktivity: Žáci vyhledávají a vyškrtávají ve svém hracím poli výsledky (pojmy, slovíčka) podle toho, jak je učitel vylosoval.
  Ten, který první vyškrtá řádek (sloupec) hlásí BONGO. Kdo první vyškrtá celé pole hlásí BINGO a vítězí.
  Hra není založena na soutěži, ale na náhodě (los), soustředění a znalostech.
  Potřebný čas: 20 minut
  Doporučený věk: 6-15 let
  Potřebné pomůcky: Sada karet
  Hrací pole

   

  Využito v předmětu: Český jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
  • odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
  Klíčové kompetence:

  Vzdělávací oblasti:
  Jazyka  jazyková komunikace
  Vzdělávací obory:
  Český jazyk a literatura
  Průřezová témata:
  Odkazy: http://dum.rvp.cz/materialy/slovni-bingo-1-trida.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/bingo-vy...lova-po-b.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/bingo-vy...-po-l-a-b.html

   

  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 0

   

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.