Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Běhací diktát

Stránka naposledy upravena 16:19, 28 Led 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl
  • aktivizace žáků
  • rozvoj krátkodobé paměti
  • zapamatování pravopisných jevů
  • procvičování pravopisných jevů
  Popis aktivity:

  Žáci jsou rozděleni do skupin, jeden z žáků zapisuje. Ostaní postupně jeden po druhém hledají po třídě učitelem předem rozmístěný text (věty, slovíčka, otázky, části písně,...). Nalezený text se naučí nazpaměť, vrací se ke skupince. Tam svůj text nadiktují zapisovači.

  Potřebný čas: Záleží na délce textu, např. 15 minut
  Doporučený věk: 9 - 15
  Potřebné pomůcky: Text roztříhaný na části nebo jednotlivé věty

   

  Využito v předmětu: Český jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy: čte s porozuměním  textu přiměřené náročnosti, respektuje základní komunikační pravidla, píše správné tvary písmen, správně je spojuje, kontroluje vlastní písemný projev

  Klíčové kompetence:

  • Komunikativní- komunikuje vhodným způsobem se spolužáky,činnosti, je schopen úsudku, samostatnosti
  • Sociální a personální - účinně pracuje ve skupině 
  Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace
  Vzdělávací obory: Český jazyk, 1.tř.
  Průřezová témata: OSV
  Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.

   

  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 0

   

  Komentáře

  Je zobrazeno 1 z 1 komentářů: zobrazit vše
  O Běhacím diktátu také v článku k metodě CLIL: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/18163/AKTIVITY-PRO-EFEKTIVNI-HODINY-CLILU.html/
  Zasláno 12:36, 9 Led 2014 ()
  Je zobrazeno 1 z 1 komentářů: zobrazit vše
  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.