Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotili 2 uživatelé

Gramotnosti

Stránka naposledy upravena 20:29, 9 Srp 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Garantovany-obsah.png


  Toto heslo bylo vytvořeno Lucií Slejškovou.
  Zapojte se do diskuze vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze.

   

  Obsah stránky:

  Výklad hesla:

  Chápání pojmu gramotnosti (v angličtině literacy) prošlo vcelku bouřlivým vývojem.

  V dobách starého Říma se pod označením „litteratus" mínil člověk „studovaný". Ve středověku se užíval pro člověka, který dokázal v latině číst, ačkoli vzhledem k úpadku vzdělanosti v Evropě se již ve 13. století užíval pro každého, kdo znal z latiny jakékoli minimum. Po období reformace se přesunulo chápání gramotnosti na dovednost číst a psát v jakémkoli jazyce (viz Košťálová, 2008).

  V současné době se tento pojem vnímá mnohem šířeji a označuje se jako funkční gramotnost. Proměna chápání pojmu je dána tím, že termín gramotnost vyjadřuje požadavky společnosti na kompetentnost jedince a tyto požadavky se v proměnách času mění. Za funkční gramotnost je považována schopnost člověka aktivně participovat na světě informací.

  Obsahem pojmu funkční gramotnost a mapováním její úrovně u obyvatel se zabývaly v nedávné době dva výzkumy. V první vlně v letech 1994-1996 výzkum IALS (International Adult Literacy Lifeskills), který mapoval úroveň funkční gramotnosti v několika zemích OECD včetně České Republiky. Ve druhé vlně na něj navázal v letech 1997-1998 výzkum SIALS (Second International Adult Literacy Survay) (viz www.piaac.cz).

  Oba výzkumy chápou funkční gramotnost jako spojení těchto dimenzí

  • literární gramotnost,
  • dokumentová gramotnost,
  • numerická gramotnost.

  V současné době se v souvislost se vzděláváním žáků a s celoživotním učením hovoří o řadě složek funkční gramotnosti. Tradičně se již měří v mezinárodních výzkumech (PISA, TIMSS, PIRLS) gramotnost čtenářská, matematická, přírodovědná, dále se identifikuje gramotnost počítačová, jazyková, finanční... Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku uveřejněná v roce 2003 (materiál české vlády) dokonce definuje gramotnost občanskou, ekonomickou nebo gramotnost pro udržitelnost rozvoje. S tím, jak se mění požadavky společnosti na kompetentnost občanů, je pravděpodobné, že se okruh gramotností bude proměňovat.

  "Kdybychom chtěli nalézt odpověď na otázku: Kdy člověk získává funkční gramotnost?, museli bychom říci, že přesně stanovit věk jedince, v němž má být funkčně gramotný asi nelze, neboť se jedná o proces dlouhodobý. Dítě zvládá základy čtení a psaní již po půl roce základní školní docházky, orientovat se funkčně v textu ovšem trvá mnohem déle. Doležalová však uvádí, že "po ukončení základní školy v 15 letech by měla být u jedinců utvořena taková kvalita funkční gramotnosti (...), která umožňuje plnit úkoly denního života" (viz verejna-sprava-kr-moravskoslezsky.cz, 2008).

  Použité zdroje a literatura:

   Doporučená literatura a odkazy

  • DOBROVSKÁ, M., LANDOVÁ, H., TICHÁ, L. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Praha: 2004.
  • DOLEŽALOVÁ, J. Funkční gramotnost – proměny a faktory gramotnosti ve vztazích a souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus 2005. ISBN 80-7041-115-5.
  • KOUCKÝ, J., KOVAŘOVIC, J., PALEČOVÁ, J., TOMÁŠEK, V. Učení pro život - Výsledky výzkumu OECD PISA 2003. Praha: MŠMT, ÚIV a SVP ÚVRŠ PedF UK 2004.
  • KRAMPLOVÁ, I., PALEČKOVÁ, J. a kol. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Praha: ÚIV 2007.
  • MATĚJŮ, P. Funkční gramotnost dospělých. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky 1998.
  • PALEČKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V. Učení pro zítřek - Výsledky výzkumu OECD PISA 2003. Praha: ÚIV 2005.
  • POTUŽNÍKOVÁ, E. Jak (se) učí číst. Praha: ÚIV 2005.
  • STRAKOVÁ, J. a kol. Vědomosti a dovednosti pro život. Praha: ÚIV 2002.
  • Výsledky českých žáků v mezinárodních výzkumech 1995 - 2000. Praha: ÚIV 2002.
  • VÚP. Metodický portál, Články: „Iniciativy ve vzdělávání - Internetové kluby ČH@VE“ [online]. 04. 09. 2006.[cit.09. 02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/856/...LUBY-CHVE.html>.
  • JAKEŠ, Petr. Metodický portál, Články: „Rozvíjení finanční gramotnosti u žáků ve výuce“ [online]. 22. 10. 2008.[cit.09. 02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2697...-VE-VYUCE.html>.
  • NASKE, Petr. Metodický portál, Články: „Počítačová gramotnost v základních školách“ [online]. 27. 07. 2007.[cit.09. 02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1534...H-SKOLACH.html>.
  • PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Metodický portál, Články: „Čtenářská gramotnost, klíčové kompetence a současné cíle vzdělávání“ [online]. 18. 01. 2006.[cit.09. 02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/447/...ZDELAVANI.html>.
  • HORSKÁ, Viola. Metodický portál, Články: „Příručka pro učitele k rozvíjení finanční gramotnosti žáků“ [online]. 04. 10. 2008.[cit.09. 02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2674...OSTI-ZAKU.html>.
  • PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Metodický portál, Články: „Čtenářská gramotnost a výukové aktivity v českých školách“ [online]. 18. 01. 2006.[cit.09. 02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/449/...H-SKOLACH.html>.
  • http://www.pisa.oecd.org/
  • http://www.timss.org/
  • http://www.uiv.cz/rubrika/330 - PISA
  • http://www.uiv.cz/rubrika/422 - TIMSS
  • http://www.uiv.cz/rubrika/246 – PIRLS
  • Souhrnné informace o gramotnostech v modulu Digifolio

  Soubory 0

   

  Komentáře

  Je zobrazeno 1 z 1 komentářů: zobrazit vše
  Dlouho jsem gramotnost chápal na příkladu souseda mé babičky, kam jsem jezdil na prázdniny. Když potřeboval něco napsat, tak se obracel s prosbou na ni, aby mu to napssala. Nomohl jsem uvěřit, že ještě dnes existuje člověk, který neumí psát ani číst. Uvěřil jsem až když jsem na vlastní oči viděl, jak se podepsal na listinu - "třemi křížky".
  Později v životě se pojem gramotnost v mé hlavě rozšiřoval a přiznám, že jsem učil žáky, které bych směle a bez ostouzení mohl nazvat jako negramotné. Posuzovat jsem si dovolil schopnosti žáků pouze v oboru, kde jsem se cítil být odborně vzdělaný. Z toho pohledu pamatuji žáka, který nepochopil a tím pádem se ani nenaučil násobilku na l. stupni ZŠ. S touto neznalostí byl samozřejmě na 2. stupni v hodinách matematiky zcela "zbytečný". Dal jsem si předsevzetí, že ho to naučím. Byla to fuška a podařilo se mi to (ale jen částečně) až v 8. ročníku. Přesto je mi dodnes vděčný a dává mi při každém setkání najevo vděčnost. Mohu říci, že jsem mu snad trochu pomohl, aby se nestal numericky negramotnostný.
  Pak jsem poznal hodně negramotných v oblasti výpočetní techniky. Bohužel mezi nimi byli i kolegové-učitelé. Ale jejich neschopnost nebyla v tom, že by se nedokázali naučit ovládat a využívat počítač, ale zásadně takovou činnost odmítali a vyhýbali se jí. Myslím si, že dnes už nikdo takový mezi učiteli není. A pokud by snad byl, tak ať mi prominou, že mezi učiteli dnes už nemají co dělat.
  Zasláno 13:26, 18 Dub 2010 ()
  Je zobrazeno 1 z 1 komentářů: zobrazit vše
  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.