Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotilo 5 uživatelů

Lateralita

Stránka naposledy upravena 21:02, 12 Zář 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla

  Pod pojmem lateralita rozumíme nerovnoměrné využívání párových hybných (ruka, noha) a senzorických (oko, ucho) orgánů. Lateralita je odrazem dominance mozkových center. Nejznámější projevy laterality jsou praváctví a leváctví.

  Všechny párové orgány, motorické, senzorické, orgány s vnitřní sekrecí podléhají pravidlu lateralizace, neboli přednostnímu užívání jednoho orgánu z páru. V ontogenetickém vývoji jsou patrné první známky budoucího vývoje laterality z tonicko-šíjového reflexu. V aktivních projevech je patrné u většiny dětí kolem 4.měsíce symetrické užívání obou rukou  a kolem 7. měsíce posun k asymetrickému, lateralizovanému výkonu (souvislost s dozráváním nervových drah). Následně vývoj dlouho kolísá mezi symetrií a asymetrií. K postupné, diagnostikovatelné stabilizaci laterality dochází až po 4.roce života. Pokud není lateralita ruky jasná před 6.rokem, mělo by být dítě vyšetřeno v pedagogicko-psychologické poradně.

  V dnešní době je samozřejmé, že dítěti je ponechána svobodná volba dominantní ruky. V historii tomu však tak nebylo (přeučování leváků na praváky).

  Typy laterality

  • lateralita souhlasná (převaha jedné strany u všech párových orgánů)
  • lateralita nesouhlasná
  • lateralita zkřížená (dominantní párové orgány jsou na obou stranách)
  • lateralita nevyhraněná (ambidextrie)

  Pro nácvik čtení a psaní je výhodu, když dominance oka u ruky je stejně lateralizovaná.

  Diagnostika laterality

  K diagnostice laterality se přistupuje při zjištění nevyhraněnosti a při podezření na specifické poruchy učení. K diagnostice laterality využíváme Orientační zkoušku laterality- měl by ji zvládnout každý učitel na 1. stupni základní školy, který ji využívá například při zápisu do školy.  Podrobná zkouška laterality bývá nejčastěji realizována v pedagogicko-psychologické poradně. Zkušený pracovník je schopen na základě zjištěné diagnózy doporučit vedení dominantní ruky; jeho objektivní posouzení vychází z podrobné zkoušky, z osobní a rodinné anamnézy lateralizace a z pozorování dítěte. Součástí vyšetření laterality je i vyšetření pravolevé orientace. (Kocurová, 2000)

  Použité zdroje a literatura

  • KOCUROVÁ,M. Specifické poruchy učení a chování. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. ISBN: 80-7020-102-9.

  Soubory 0

   

  Stránka je v těchto kolekcích:

  Komentáře

  Je zobrazeno 1 z 1 komentářů: zobrazit vše
  O leváctví, také lateralitě můžete zjistit více na http://www.levactvi.cz. upraveno 14:40, 11 Říj 2012
  Zasláno 14:39, 11 Říj 2012 ()
  Je zobrazeno 1 z 1 komentářů: zobrazit vše
  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.