Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

Myšlenková mapa

Stránka naposledy upravena 09:36, 25 Říj 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno PhDr. Vladimírou Neužilovou a PaeDr. Marií Pavlovskou, Ph.D. 
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Metoda

                  MYŠLENKOVÁ MAPA

  Anotace

  Strukturování hlavních myšlenek /klíčových slov/ a konstruování do prostorových schémat s využitím obrázků, velikostí písma, barev.

  Cíl metody

  •  uplatnit vědomosti a zkušenosti

  •  prohloubit poznání, zpřesnit vztahy mezi pojmy

  •  využívat a rozvíjet intelektuální dovednosti  (srovnávat, hodnotit, konkretizovat, interpretovat, analyzovat, syntetizovat)…

  Klíčové kompetence

  K učení

  • Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy.

  Postup

  1. Žák napíše doprostřed papíru pojem /problém, který mapuje/ a zakreslí kolem něho kruh.
  2. Přemýšlí o dílčích problémech, které se vztahují k hlavnímu tématu v kruhu.
  3. Každý nový pojem /myšlenku, klíčové slovo/ připojí čarou k hlavnímu tématu.
  4. Hledá a vyznačuje vztahy mezi jednotlivými, nově vytvořenými dílčími pojmy /myšlenkami/.
  5. Některé pojmy v myšlenkové mapě je vhodné zakreslit.

  Využití metody

  • Porozumění struktuře textu, zpřehlednění celého textu, poznačení hlavních myšlenek.
  • Zápis probíraného učiva, vytvoření osnovy – přípravy pro psaní.
  • Vytvoření vlastních postupů, popř. doplnění vlastních nápadů.

  Klady

   

   

  Zápory

   

  • Žáci se naučí vybírat z textu hlavní myšlenky, zaznamenat je do smysluplné struktury. Využívají strukturu k vlastnímu tvořivému psaní, popř. reprodukci textu.
  • Při náročném textu žáci nepoznají hlavní myšlenku. Strukturování, vytváření nových pojmů vyžaduje soustředěnost žáka a logické myšlení.

  Předmět

  Ročník

  Časová nároč.

  Všechny předměty.

  Od 1. ročníku

  10-20 minut

  Poznámka

  Pracovní list pro žáky 9. ročník

   

  Použité zdroje a literatura

  • Tony Buzan, Mentální mapování, Portál 2007
  Klíčová slova (Upravit)
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 0

   

  Komentáře

  K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.