Přidat do kolekce              hodnotil 1 uživatel

ADHD

Stránka naposledy upravena 11:47, 20 Říj 2011 uživatelem Pavlína Hublová
 • Hledaný termín adhd je zvýrazněn. Jestliže chcete vyhledávání termínu zrušit, obnovte stránku.

Garantovany-obsah.png

Toto heslo bylo založeno Petrou Stanjurovou a je dále tvořeno ve spolupráci autorů (Viz na konci stránky).
Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do
diskuze a upravování hesla.

 Úvod

Syndrom deficitu pozornosti - Attention - Deficit/Hyperactivity Disorder - název vychází ze zahraniční literatury.  Tento pojem vede k jinému chápání LMD - lehké mozkové disfunkce, a to především k posílení učitelské a rodičovské diagnostiky. Bez ní nelze spolehlivě LMD diagnostikovat. Nutnou podmínkou je totiž skutečnost, že se příznaky musí projevit nejméně ve dvou odlišných prostředích (např. v rodině a ve škole). V takovém případě je popis chování dítěte významný a dostačující k diagnostice ADHD (Munden, Arcelus 2002)

Projevy ADHD

Alan Train rozdělil projevy syndromu ADHD do tří skupin - na  poruchu pozornosti, hyperaktivitu a impulzivitu (Train,  2002).

1. Poruchy pozornosti

- Dítěti se často nedaří pozorně se soustředit na podrobnosti nebo dělá časté chyby z nepozornosti ve škole, při práci nebo jiných aktivitách, poruchy pozornosti se projevují takto:

 • dítě neudrží pozoronost při plnění úkolu nebo při hrách
 • zdá se, že neposlouchá, co se mu říká
 • nedokáže postupovat podle pokynů nebo dokončit školní či domácí úkol
 • neumí si uspořádat úkoly a činnosti
 • vyhýbá se úkolům, které vyžadují soustředěné duševní úsilí
 • ztrácí věci, např. školní pomůcky
 • dá se vyrušit vnějšími podněty
 • při běžných denních činnostech je zapomnětlivé

2. Hyperaktivita

 • bezděčně pohybuje rukama, nohama, vrtí se
 • pobíhá nebo popochází v situacích, kdy je to nevhodné
 • je nadměrně hlučné
 • trvale vykazuje nadměrnou motorickou aktivitu

3. Impulzivita

 • vyhrkne odpověď dřív, než byla položena otázka
 • nevydrží stát v řadě a počkat, až na něj přijde řada
 • přerušuje ostatní nebo se jim plete do hovoru

Metody a postupy práce s dětmi s ADHD

Podle popisovaných zkušeností učitelů na ZŠ [1] dítěti s ADHD svědčí:

 • přijetí kolektivem - např. případ holčičky s ADHD v první třídě, kde velmi pomohla jejímu přijetí do kolektivu a "pochopení" jejího "zlobení" (ona může a my ne?) četba a následný rozbor Pipi Dlouhé punčochy (vymýšlí si, lže, neuznává autority, pere se, dělá si, co chce, mluví nevybíravě...) a tu děti přece milují (vzpomeňte na kapitolu Pipi ve škole...)
 • pozornost dospělého - pokud je ve třídě jen učitel, který se má věnovat ještě ostatním dětem, nastává problém. Pokud má dítě asistenta "jen pro sebe" a tedy zaručenou pozornost, je o něco lépe - v případě problému může asistent s dítětem odejít ze třídy do doby, než se dítě uklidní a je schopno pokračovat v práci
 • zaměstnání - ovšem činnostmi, které dítě baví vzhledem k rychlé unavitelnosti, u nutných "nudných" činností je pak vhodné je střídat
 • úzká spolupráce rodičů se školou, společné postupy ap. (např. psaná dohoda s rodiči)
 • speciální zájmová činnost zaměřená na rozvoj a uvolnění kreativity (viz. např. klub Debrujárů)

Další tipy [2]

 • pokud možno nereagovat na projevy typické pro ADHD
 • umožnit dítěti pohybové uvolnění (např. nechat rozdat sešity ..)
 • pracovat po kratších a častěji se střídajících úsecích
 • umožnit dítěti změnu pracovní polohy, činnosti
 • umožnit krátký odpočinek, relaxaci
 • v případě nezdaru dát možnost opravy
 • snažit se o vytvoření vstřícné atmosféry ve třídě
 • v zasedacím pořádku najít méně rušivé místo
 • v případě problémů dohlédnout na zaznamenávání DÚ
 • respektovat projevy ADHD
 • vhodnou motivací vést dítě k nácviku sebekontroly a seberegulace
 • oceňovat drobné pozitivní prvky v chování dítěte

_____________________________________________________________

1. Diskuze na Metodickém portálu,  téma: Dítě s ADHD na ZŠ publikováno 09. květ 2010 8:30:30 [cit. 2010-05-12] Dostupný z WWW:< http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=100&t=7887&sid=aa491846d8024b61e3ea054850a5f2cb&start=10>

2. Podle Juciučová 2009 a viz. také Diskuze na Metodickém portálu,  téma: Dítě s ADHD na ZŠ publikováno 09. květ 2010 8:30:30 [cit. 2010-06-8] Dostupný z WWW:< http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=100&t=7887&sid=aa491846d8024b61e3ea054850a5f2cb&start=10>

Použité zdroje a literatura:

 • JUCOVIČOVÁ, D. a kol.: Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Praha: Nakladatelství D + H ,  2009.
 • MUNDEN, A. ARCELUS, J. Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha: Portál 2002. ISBN 80-7178-625-X
 • TRAIN A. Nejčastější poruchy chování dětí - Jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka. Praha: Portál, 2002.

Další doporučená literatura a odkazy ke studiu

Literatura:

 • RIEFOVÁ, F. Sandra: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Portál, Praha 1999.
 • JUCOVIČOVÁ, D., Žáčková, H.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? D + H, Praha 2007
 • MUNDEN, A,. ARCELUS, J.: Poruchy pozornosti a hyperaktivita.Portál, Praha 2002
 • PREKOPOVÁ, J., SCHWEIZEROVÁ, CH.: Neklidné dítě, Portál, Praha 2008
 • POKORNÁ, V. : Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení, Portál, Praha 2002

Soubory 1

SouborVelikostDatumAutor 
 Dohoda.doc
Vytvořila a poskytla Pavlína Hublová v rámci diskuze Dítě s ADHD na ZŠ http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=100&t=7887&sid=aa491846d8024b61e3ea054850a5f2cb&start=10
23.5 kB17:01, 13 Kvě 2010Mgr. Jindřich StrejčekAkce

Komentáře

Je zobrazeno 6 z 6 komentářů: zobrazit vše
Souhlasíte se vším, co je zde napsáno? Máte návrhy na nějaké úpravy?
Zasláno 13:14, 27 Led 2011 ()
Já souhlasím, jen mě ještě napadlo do textu dopsat, že ADHD nesouvisí s inteligencí, dítě s diagnózou ADHD může být normálně nebo i nadprůměrně inteligenčně vyspělé. Je u nich spíše větší riziko výskytu SPU. Myslím si, že u takovýchto dětí je důležité nastolení pravidelného denního (týdenního) režimu tuším, že to v textu nezaznělo (-:
Zasláno 20:50, 27 Led 2011 ()
Ahoj Míšo, díky za poznámky. To, že je u dětí s ADHD větší riziko výskytu SPU, víš ze svých vlastních zkušeností nebo ses to někde dočetla? Zajímal by mě titul.
Zasláno 23:18, 27 Led 2011 ()
Ahoj Jindro, z mé hlavy to není, vyčetla jsem to ze státnicových otázek, ale bohužel nevím z jaké publikace jsem k této otázce čerpala, zkusím to najít.
Zasláno 14:38, 28 Led 2011 ()
Míšo, díky :)
Zasláno 16:09, 28 Led 2011 ()
Zdravím, musela bych hodně hledat, ale o souvislosti ADHD (pravda, tenkrát ještě LMD) a poruch učení jsme se dozvídali na kurzu pro dys.asistentky i na nějakých následných seminářích. A vypozorované v praxi to mám také. Možná by stálo za zmínku - a nejen pro tělocvikáře - i když je takové dítko hypreaktivní, nemá "výdrž" ani při pohybových aktivitách. I tam je velmi snadno unavitelné a potřebuje zohlednění - hlavně střídání činností a přiměřený odpočinek.
Zasláno 14:09, 4 Ún 2011 ()
Je zobrazeno 6 z 6 komentářů: zobrazit vše
K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.